نوشته‌ها

کارنامه ارزشیابی نوبت اول ( بهمن ماه )

در این جلسات آموزگاران ضمن تحویل کارنامه دانش آموزان در رابطه با نحوه آموزش درنیمه دوم دی تا پایان سال تحصیلی توضیحاتی ارائه دادند و همچنین معاونت آموزشی در مورد رفع مشکلات آموزشی و انضباطی دانش آموزان با اولیای محترم گفتگو کردند .

 

 

برای مشاهده فیلم به صفحه آپارات ما مراجعه کنید

 

ادامه نوشته

برنامه ارزشیابی نوبت اول ( دي ماه )

ارزشیابی نوبت اول طبق برنامه اعلام شده برگزار گردیده و آموزگاران با در نظر گرفتن عملکرد سه ماهه اول سال تحصیلی و ارزشیابی نوبت اول توصیف عملکرد دانش آموزان را ثبت نموده اند.

 

 

برای مشاهده فیلم به صفحه آپارات ما مراجعه کنید

 

ادامه نوشته