پیش دبستان و دبستان خط خوش

دانش آموزان عزیز پایه اول دبستان

کلاس اول خانم یزدانپور

کلاس اول خانم حسنی زاده