جلسه اولیا و مربیان ( آذر ماه )

جلسات آموزشی جهت برنامه ریزی ارزشیابی نوبت اول با حضور مدیریت و معاونت آموزشی برگزار گردید که در این جلسه آموزگار مربوطه راهکارهایی جهت آمادگی دانش آموزان برای ارزشیابی نوبت اول ارائه دادند و با توضیحاتی در مورد روند ارزشیابی اولیای محترم را راهنمایی فرمودند.

 

 

 

برای مشاهده فیلم به صفحه آپارات ما مراجعه کنید

 

ادامه نوشته