مدیریت دبستان خط خوش

شناخت و پرورش استعدادهای کودکان در اولویت کادر آموزشی دبستان می باشد، لذا با ساخت فیلم های آموزشی سعی در بالا بردن توانایی ها می باشد

معاونت آموزشی و اجرایی

شناخت و پرورش استعدادهای کودکان در اولویت کادر آموزشی دبستان می باشد، لذا با ساخت فیلم های آموزشی سعی در بالا بردن توانایی ها می باشد

کادر آموزشی

شناخت و پرورش استعدادهای کودکان در اولویت کادر آموزشی دبستان می باشد، لذا با ساخت فیلم های آموزشی سعی در بالا بردن توانایی ها می باشد

بازی مهارتی پایه اول

شناخت و پرورش استعدادهای کودکان در اولویت کادر آموزشی دبستان می باشد، لذا با ساخت فیلم های آموزشی سعی در بالا بردن توانایی ها می باشد

 

برای مشاهده فیلم به صفحه آپارات ما مراجعه کنید

 

ادامه نوشته

اولین جلسه کادر دبستان

اولین جلسه کادر اجرایی و آموزشی دبستان خط خوش با حضور آقای پوراسماعیل (موسس دبستان خط خوش) ، آقای دکتر جنت نیا و آقای سادات (مدیر دبستان)

در ابتدای این جلسه «آقای سادات» ضمن خیر مقدم به حاضرین در جلسه  ، به بیان اهداف و برنامه های سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ دبستان با توجه به شیوع بیماری کرونا  وبیان نکات آموزشی و روش های ارزشیابی دانش آموزان پرداخت.

آقای سادات با اشاره به طرح درس و تقویم اجرایی هر آموزگار گفت: «همه معلمان می بایست دروس را بر اساس طرح درس های تایید شده و تقویم اجرایی  تدریس نمایند.

موسس دبستان آقای پوراسماعیل در خصوص اجرای کلاسهای فوق برنامه دبستان نیز بیان داشت: با توجه به بازخوردهای  بسیار خوب از سوی خانواده ها در خصوص اجرای طرح پرلز ، طرح مذکور مجددا در سال تحصیلی جدید نیز در کلاسهای فوق برنامه این دبستان قرار خواهد گرفت.

ادامه نوشته