اولین جلسه شورای آموزگاران

اولین جلسه شورای آموزگاران با حضور جناب آقای دکتر میرنظامی (مدیر و موسس مجموعه مدارس سلام واحد شرق)، آقای پوراسماعیل (موسس دبستان خط خوش) ، آقای دکتر جنت نیا و آقای سادات (مدیر دبستان)

این جلسه جهت برنامه ریزی آموزشی سال تحصیلی  جدید تشکیل شد
در این جلسه ابتدا جناب آقای دکتر میرنظامی ضمن تشکر از تلاش و زحمات همکاران گرامی ، طرح ها و برنامه های پیشنهادی که برای سال تحصیلی پیش رو مد نظرشان بود را بیان کردند در ادامه خواستار نظرات معلمان و معاونین نیز در این زمینه شدند و اهداف آموزشی مرکز توسط  ایشان بیان شد و همکاران طرح های نوین آموزشی خود را مطرح کردند و همچنین در این جلسه در خصوص مسائل و راهکارهای اجرائی بحث و تبادل نظر شد

ادامه نوشته