گروه آموزشی زبان دبستان پسرانه غیر دولتی خط خوش

سرکار خانم کتایون رضوانی فر
سوپروایزر گروه آموزش زبان دبستان خط خوش

آخرین مدرک تحصیلی و رشته: کارشناسی علوم سیاسی

سابقه کار: 20 سال

میزان تسلط به زبان انگلیسی: عالی

میزان تسلط به کامپیوتر: خوب

سوابق شغلی و تجربی :

 1. آموزگار در موسسه زبان شکوه از 1379 تا 1382
 2. آموزگار در آموزشگاه زبان هیوا از 1382 تا 1386
 3. آموزگار در آموزشگاه زبان مطهره از 1386 تا 1390
 4. آموزگار در دبستان سلام پیروز از 1392 تا الان
 5. آموزگار در دبستان شایستگان رازی از 1398 تا الان
 6. آموزگار مدرسه پسرانه خط خوش از 1399 تا الان
نیره فراهانی

آخرین مدرک تحصیلی و رشته: کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی

سابقه کار: 13 سال

میزان تسلط به زبان انگلیسی: عالی

میزان تسلط به کامپیوتر: خوب

سوابق شغلی و تجربی :

 1. آموزگار موسسه تایم از 1397 تا الان
 2. آموزگار موسسه سپهر از 1395 تا الان
 3. آموزگار موسسه جویندگان از 1394 تا الان
 4. آموزگار سرای محله کاظم آیاد از 1392 تا 1394
 5. آموزگار سرای محله مبارک آیاد از 1392 تا 1394
 6. آموزگار مدرسه دخترانه شایستگان از 1399 تا الان
 7. آموزگار مدرسه پسرانه خط خوش از 1399 تا الان
فائزه شیرخانی

آخرین مدرک تحصیلی و رشته: کارشناسی ميكروبيولوژي

سابقه کار: 10 سال

میزان تسلط به زبان انگلیسی: عالی

میزان تسلط به کامپیوتر: خوب

سوابق شغلی و تجربی :

 1. آموزگار در موسسه ايرانمهر 3 سال سابقه تدريس
 2. آموزگار در موسسه اسپيكان 1 سال سابقه تدريس
 3. آموزگار در موسسه شکوه 1 سال سابقه تدريس
 4. آموزگار مدرسه دخترانه شایستگان از 1399 تا الان
 5. 4 سال سابقه تدريس خصوصي
 6. آموزگار مدرسه پسرانه خط خوش از 1399 تا الان
آیدا تاجیک

آخرین مدرک تحصیلی و رشته: مهندسی فناوری اطلاعات

سابقه کار: 15 سال

میزان تسلط به زبان انگلیسی: عالی

میزان تسلط به کامپیوتر: خوب

سوابق شغلی و تجربی :

 1. سوپروایزر در مجتمع آموزشی دخترانه مهرماندگار از 1397 تا الان
 2. آموزگار در مجتمع آموزشی دخترانه مهرماندگار و پسرانه مهرولایت از 1397 تا الان
 3. آموزگار در موسسه علمی فرهنگی دیپلمات ری از 1397 تا الان
 4. آموزگار در موسسه علمی فرهنگی زبان سرا از 1393 تا 1398
 5. آموزگار در موسسه نگاه نو 1394
 6. آموزگار در مدرسه دخترانه تزکیه از 1394 تا 1395
 7. آموزگار در سرای محله ولی آباد از 1393 تا 1394
 8. آموزگار در سرای محله شهادت از 1393 تا 1394
 9. عضو گروه معلمان بدون مرز از 1398 تا الان
 10. دبیر کانون فرهنگی هنری قلم از 1394 تا 1397
 11. آموزگار مدرسه پسرانه خط خوش از 1399 تا الان
مهدیه غیاثوند