کادر مجرب آموزشی دبستان خط خوش

سرکار خانم گلستانی

سرکار خانم گلستانی

آموزگار پیش دبستانی

متولد:۱۳۶۴
آموزگار پیش دبستانی
مدرک تحصیلی :کاردانی نقاشی ایرانی
دانشجوی رشته آموزش و پرورش ابتدایی
سابقه تدریس : چهارسال به صورت حضوری یک سال مجازی
دوره های ضمن خدمت : دوره شهاب ، ریاضی پایه اول از موسسه مهدوی
و دوره های اختلال های یادگیری و روانشناسی کودک .

سرکار خانم مثنوی

سرکار خانم مثنوی

آموزگار پایه اول

لیسانس بهداشت
۱۸ سال سابقه کار
(۴ سال پیش دبستانی)، (۷ سال اول به انضمام امسال برابر با ۸ سال), (۶ سال دوم ) و(۱ سال سوم)
دوره های ضمن خدمت ۲۸۶ساعت
سال ۸۷جشنواره طرح های آموزشی جزو منتخبین کارگاه طراحی آموزشی و سال ۸۵برگزیده جشنواره ی بازی و سال ۹۷ تقدیرنامه برای شرکت در نمایشگاه دستاوردهای مدارس غیر دولتی

سرکار خانم دربندی

سرکار خانم دربندی

آموزگار پایه دوم

۱۴ سال سابقه فعالیت های آموزشی نیروی رسمی آموزش و پرورش ،مدرک کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی و بیش از ۱۰۰۰ ساعت آموزش ضمن خدمت از جمله تکالیف مهارت محور،تولید محتوای آموزشی،روانشناسی کودک،دوره های تخصصی در پایه دوم، اختلالات یادگیری و...

سرکار خانم پورصلواتی

سرکار خانم پورصلواتی

آموزگار پایه چهارم

رشته تحصیلی: لیسانس مدیریت فرهنگی
سابقه تدریس ۱۵ سال
گذراندن دوره‌های تخصصی چون نحوه ارزیابی غربالگری و اجرای مداخلات در پروژه کنترل وزن و چاقی
دوره تخصصی سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
دوره قوانین و مقررات آموزش و پرورش
مهارت بدو خدمت معلمان
تحلیل و تدوین گزارش مدیریت آسیب روانی
مهارت تدریس در فضای مجازی
راهبری هوشمند سازی مدارس
آشنایی با برنامه شها ب
مدیریت ترویج فرهنگ نماز

سرکار خانم کرمی

سرکار خانم کرمی

آموزگار پایه پنجم

آموزگار پایه پنجم
سابقه: ۵ سال
پایه: پنجم
ضمن خدمت ها:
۱. روش ها و فنون تدریس
۲. مهارت های بدو خدمت
۳. روان شناسی تربیتی
۴. آیین نگارش و مکاتبات
۵. آشنایی با پرلز
۶. تحلیل محتوای کتب درسی پایه پنجم
۷. اسناد بالادستی(سند تحول_برنامه درسی ملی)

سرکار خانم صالح زاده

سرکار خانم صالح زاده

آموزگار پایه ششم

مدرس پایه ششم
دارای مدرک تحصیلی لیسانس
رشته تحصیلی شیمی
سوابق تدریس ۲۹ سال
بیش از ۱۰۰۰ ساعت دوره های ضمن خدمت آموزش و پرورش