معاونت پرورشی دبستان پسرانه غیر دولتی خط خوش

آخرین مدرک تحصیلی و رشته: دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

سابقه کار: 5 سال

میزان تسلط به زبان انگلیسی: معمولی

میزان تسلط به کامپیوتر: خوب

سوابق آموزشی و فرهنگی:
۱)گذراندن دوره ۵ ساله زبان انگلیسی از موسسه کیش
کسب مقام نخست در رشته نمایشنامه خوانی در استان تهران
کسب مقام دوم و سوم در رشته همخوانی در دو سال ۹۶ و ۹۷
کسب مقام سوم،دوم و سوم منطقه در رشته مداحی به ترتیب در سال ۹۶،۹۷،۹۸
قبولی در مرحله اول المپیاد فیزیک در دوسال متوالی
کسب مقام نخست در رشته احکام در منطقه ۴
گذراندن دوره ۹ ساله کلاس های اخلاق،احکام و سیره از سال ۹۱ تا کنون…

سوابق اجرایی:
معاونت فرهنگی دبیرستان سلام شهید زین الدین از سال ابتدای سال ۹۸ تا کنون
معاونت آی تی دبیرستان سلام شهید زین الدین از سال ابتدای سال ۹۹ تا کنون
معاونت فرهنگی دبستان خط خوش از ابتدای سال ۹۹ تا کنون

سوابق تدریس:
دبیر کلاس قرآن و تحلیل در دبیرستان سلام شهید زین الدین از تیر ۹۹ تا کنون
دبیر خصوصی درس مهارتی فوتوشاپ به مدت دو ماه
دبیر کلاس فوق درسی کامپیوتر در دبستان خط خوش از ابتدای مهرماه ۹۹
دبیر کلاس کارو فناوری پایه ششم دبستان خط خوش از نیمه مهرماه سال ۹۹

محسن صفری