معاونت آموزشی و اجرایی

سرکار خانم رویا عظامی
کارشناس it
سابقه کاری ۵ سال معاونت آموزشی و اجرایی
دارای مدرک دوره های ضمن خدمت
تسلط کامل به امور سامانه ها و سیستم های آموزش و پرورش
تسلط کامل به کلیه امور آموزشی دبستان
پشتیبانی کلاس های آنلاین و برگزاری کلاس در بستر های مختلف اسکای روم و ادوبی کانکت و بیگ بلو باتن
تسلط به کامپیوتر

گفتگو و دیدگاه سرکار خانم عظامی