مدیریت دبستان خط خوش

سید رضا سادات حسینی
متولد تهران۱۳۵۱
کارشناسی معارف اسلامی
تجربه فعالیت های آموزشی و پرورشی ۳۰ سال
تجربه مدیریت مدارس ۱۰ سال

مدارس محل فعالیت:
دبیرستان انرژی اتمی
مدرسه جهان آرا منطقه ۱
مدارس سلام منطقه ۴
مدرسه سبحان منطقه ۸
دبستان سعدی و هجرت منطقه۸
مدرسه رسالت منطقه ۱

گرایش وعلاقه مندی هنری:
معرق خط- کار با چوب
موسیقی کودک و نوجوان
نوازندگی سازهای ایرانی

گفتگو و دیدگاه آقای سادات حسینی