کارگاه پداگوژی

کارگاه آموزشی پداگوژی آموزشی

 

با مدیریت حسین پوراسماعیل

تعریف پداگوژی:

«پداگوژی» در گذشته هنر و علم تربیت کودکان بود و اغلب مترادف با واژه تدریس یا تعلیم و آموزش به کار برده می‌شد. اکنون «پداگوژی» مفهوم گسترده‌تری یافته است و در موارد مختلفی به کار می‌رود از جمله؛ علم، اخلاق، فلسفه علمی، فنون مختلف و آفرینش آثار زیبا. اما مهمترین دستاوردی که از پداگوژی انتظار می‌رود، این است که فراگیران با این روش به جای اینکه نگرش و مهارت‌های خود را مستقیما از معلمان خود دریافت کنند، بتوانند با راهنمایی معلمان، به کشف و نوآوری برسند و یاد بگیرند که به چه دانشی، نگرشی و یا مهارتی نیازمندند و چگونه و از چه راهی می‌توانند آن رابه دست آورند.

پداگوژی هنر یا علم وجودی یک معلم است. این اصطلاح عمومأ به استراتژی ها یا راهبردهای آموزش مربوط  می شود، که برخی ها ازآن به عنوان سبک یادگیری نیز یاد می کنند.پداگوژی که در در لغتنامه ها از آن به معنی “روش آموزگاری”، “فن تعلیم”، “علم تعلیم” ترجمه شده، گهگاهی هم به عنوان استفاده صحیح ازراهبردهای آموزشی در جریان فرایند یاددهی و یادگیری نیز تعریف می شود. برای نمونه، پائلو فریر، از روش آموزشی بزرگسالی خود به عنوان پداگوژ انتقادی یاد می کند.

در ارتباط با استراتژی های آموزشی، اعتقادات فلسفی خود معلم از آموزش بوسیله دورنمای دانش و تجارب شاگردان، موقعیت های شخصی و محیطی و نیز اهداف یادگیری که از طریق تعامل دانش آموزان و معلمان تنظیم می گردد، اداره می شوند.

هدف نهايي، از كاربست الگوي تدريس پداگوژیک يادگيري از طريق همياري و دستيابي به فعاليت‌هاي عالي ذهني است.يادگيري از طريق همياري كه در شروع اين قرن ازطرف جان ديويي مطرح شد، در چند سال اخير از بحث‌هاي دائمي آموزش شده است.

به این ترتیب، فراگیران وارد فرآیند کشف، نوآوری و در یک کلام، خلاقیت می‌شوند و اینجاست که هنرها و از جمله مهمترین و بهترین آنها برای دستیابی به این هدف،‌وارد میدان می‌شوند و «تئاتر پداگوژیک» مفهومی کاربردی و نوین پیدا می‌کند.

اهداف پداگوژی

فهرست توانايي هاي شغل

–       توانايي تشخيص اهداف آموزش هاي فني و حرفه اي

–       توانايي تهيه و تنظيم برنامه آموزشي و درسي بر اساس داده ها

–       توانايي تهيه و تنظيم طرح درس

–       توانايي تهيه و بكارگيري وسايل كمك آموزشي

–       توانايي اجراي دوره هاي آموزشي

–       توانايي سنجش و ارزيابي از آموزش فراگيران

توانايي تشخيص اهداف آموزش هاي فني و حرفه اي

–       آشنايي با مفهوم آموزش و تاريخچه آن در ايران

–       آشنايي با نظامهاي آموزشي در ايران

–       آشنايي با مفهوم و اهداف پداگوژي و تاريخچه آن در ايران و جهان

–       شناسايي چرخه يا سيكل آموزش و عناصر تشكيل دهنده آن

–       شناسايي اصول تشخيص اهداف آموزش هاي فني و حرفه اي

توانايي تهيه و تنظيم برنامه آموزشي و درسي بر اساس داده ها

–       آشنايي با نيازهاي آموزشي

–       شناسايي اهداف آموزشي و حيطه هاي يادگيري

–       آشنايي با استانداردهاي مهارت و آموزشي

–       شناسايي اصول تهيه و تنظيم برنامه درسي بر مبناي استانداردهاي مهارت و آموزشي

توانايي تهيه و بكارگيري وسايل كمك آموزشي

–       آشنايي با وسايل ديداري و شنيداري آموزشي

–       آشنايي با اثرات بكارگيري وسايل كمك آموزشي در تدريس

–       شناسايي اصول تهيه و بكار گيري وسايل كمك آموزشي

جلسات دوره پداگوژی

گام هفتم :
رفع نقایص تفهیمی

گام هشتم :
بررسی میزان یادگیری و یاداری

گام پنجم :
باز خوردگیری از فعالیت گروه

گام ششم :
تکمیل چک لیست رفتاری

گام سوم :
تحریک ذهنی راهنمایی رهبری

گام چهارم :
یادگیری فعالیت آموزشی

گام اول :
کنترل پیش دانسته ها توسط دبیر

گام دوم :
ارائه محرک ایده طرح واره

مخاطبین دوره :

این دوره برای چه کسانی توصیه می شود؟
 • افرادی که میخواهند خودشان یک آموزش خلق کنند
 • افرادی که میخواهند طرح‌های دلخواه آموزشی را بسازند و اجرا کنند
 • افرادی که به طور جدی میخواهند از نگرش جدیدی از آموزش و پرورش را اجرا کنند

اطلاعات دوره حضوری

 • تعداد جلسات:  2جلسه کارگاه
 • نحوه پرداخت: نقد بصورت واریزی به کارت
 • مدرس: حسین پور اسماعیل (محقق و پژوهشگر در حوزه هنرهای نمایشی و تعلیم و تربیت )
 • زمان شروع: 10 خرداد ماه 1400
 • زمان های برگزاری: 10 و 12 خرداد ماه بصورت حضوری در کارگاه آموزشی پداگوژی

اطلاعات دوره غیرحضوری

 • تعداد جلسات:  16 جلسه
 • نحوه پرداخت: نقد بصورت واریزی به کارت
 • مدرس: حسین پور اسماعیل (محقق و پژوهشگر در حوزه هنرهای نمایشی و تعلیم و تربیت )
 • زمان شروع: 8 فروردین ماه 1400
 • زمان های برگزاری: هر هفته دو جلسه – یکشنبه ها بصورت کلاس آنلاین و چهارشنبه بصورت لایو در اینستاگرام

فرم ثبت نام (مرحله دوم) :

ارسال فیش بانکی - حجم کمتر از 200 کیلو بایت

مبلغ کل شهریه :

16 جلسه + 2 جلسه کارگاه  = 2 میلیون تومان

اتمام دوره : اعطای گواهینامه توسط اساتید برجسه دوره

ظرفیت کلاس محدود می باشد ( 20 نفر) اولویت با ثبت نام می باشد –

تخفیف برای دانشجویان 15درصد با ارائه مدرک شناسایی

واریز به شماره کارت : 8418-4198-9974-6037  بانک ملی بنام آقای حسین پور اسماعیلی.

اولین دوره کارگاه پداگوژی تکمیل شد