برگزاری فعالیت های هنری و بروز خلاقیت های ارزشمند ودوست داشتنی در بین دانش اموزان عزیز با تلاش سرکار خانم رحیم زاده آموزگار  هنر