گرامیداشت روز آتش تشانی / دعوت از ماموران عزیز و دادن آموزش های لازم به دانش آموزان عزیز