برگزاری جشن قران اولین روز قرار گرفتن کتاب اسمانی در قلب و دل عزیزان کلاس اول