من یک خط خوشی هستم

دبستان خط خوش با محوریت:

یادگیری، مهارت آموزی، ایجاد خلاقیت،آموزش نوین پداگوژی، تقویت حواس پنجگانه و تخیل صحیح

::. اخبار هفته دبستان خط خوش .::

بازی مهارتی پایه اول

/
شناخت و پرورش استعدادهای کودکان در اولویت کادر آموزشی دبستان می باشد، لذا با ساخت فیلم های آموزشی سعی در بالا بردن توانایی ها می باشد

اولین جلسه کادر دبستان

/
اولین جلسه شورای آموزگاران با حضور جناب آقای دکتر میرنظامی (مدیر و موسس مجموعه مدارس سلام واحد شرق)، آقای پوراسماعیل (موسس دبستان خط خوش) ، آقای دکتر جنت نیا و آقای سادات (مدیر دبستان) ...

اولین جلسه شورای آموزگاران

/
اولین جلسه شورای آموزگاران با حضور جناب آقای دکتر میرنظامی (مدیر و موسس مجموعه مدارس سلام واحد شرق)، آقای پوراسماعیل (موسس دبستان خط خوش) ، آقای دکتر جنت نیا و آقای سادات (مدیر دبستان) ...

::. اخبار فرهنگی .::

::. اخبار علمی .::