من یک خط خوشی هستم

دبستان خط خوش با محوریت:

یادگیری، مهارت آموزی، ایجاد خلاقیت،آموزش نوین پداگوژی، تقویت حواس پنجگانه و تخیل صحیح

::. اخبار هفته دبستان خط خوش .::

فعالیت های کلاس هنر خانم رحیم زاده

شناخت و پرورش استعدادهای کودکان در اولویت کادر آموزشی دبستان می باشد، لذا با ساخت فیلم های آموزشی سعی در بالا بردن توانایی ها می باشد

ضبط برنامه جشن شب یلدا توسط دانش امور ایلیا عباسی

شناخت و پرورش استعدادهای کودکان در اولویت کادر آموزشی دبستان می باشد، لذا با ساخت فیلم های آموزشی سعی در بالا بردن توانایی ها می باشد

روز اتش نشانی

شناخت و پرورش استعدادهای کودکان در اولویت کادر آموزشی دبستان می باشد، لذا با ساخت فیلم های آموزشی سعی در بالا بردن توانایی ها می باشد

تشویق دانش آموزان ساعی پیش دبستان خانم گلستانی

شناخت و پرورش استعدادهای کودکان در اولویت کادر آموزشی دبستان می باشد، لذا با ساخت فیلم های آموزشی سعی در بالا بردن توانایی ها می باشد